Phim ngắn “bánh sandwich ăn” với Lê Anh Duy Maniquant trong vai trò của người đàn ông joker Bauduin Élie trong vai trò của tờ phóng.

Video thực hiện bởi Laurent Vo Anh

Panama Hat No Voice by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/…)
Artist: http://audionautix.com/