Ca Sĩ Khánh Hà

“Bạn đã quên mùa thu”, ca sĩ Khánh Hà nổi tiếng ở đất nước của tôi, người bạn thân của chị gái tôi khi cô ấy đã đi qua Paris, cô luôn hỏi chị tôi “Duy Hoặc,” em gái của tôi mà không cười nói với cô ấy cô ấy không biết, hahaha, bởi vì tôi không th Đọc thêm