Tiểu sử của Daniel Shoushi

Daniel Shoushi là một nhà trị liệu âm nhạc, nhà văn, nhà văn và diễn giả.
Tác giả của cuốn sách “Xuất hiện” để bản phát hành được lên kế hoạch cho tháng 10 năm 2018.

Rất trẻ ở tuổi 19, anh đi khắp thế giới và được giới thiệu với nhiều môn học.
Ông có một sự hiểu biết ngang trong triết học, tinh thần, nghệ thuật, ..

Trả lời