Thay đổi thông Paris Art Fair là một chương trình khá đặc biệt vì nó được dành riêng để thực hành nghệ thuật kỹ thuật số nghệ thuật đương đại. Những thực hành tương tự đã xuất hiện với dân chủ hóa của máy tính và mạng. Sau đó, họ phát triển thông qua các hiệp hội và các lễ hội, cách xa các thị trường có vị trí thống lĩnh được biết đến với thế giới của nghệ thuật đương đại.

Trả lời