Tình yêu đất nước của mẹ tôi, và cố gắng để yêu tất cả các nước trên thế giới này …

 

Trả lời