image     image

Bức chân dung của Pei Hsuan Lin tôi nhận ra trong chuyến thăm của ông tới Paris, cô vui lòng trình bày luc về sự …..
Facebook của Pei Hsuan Lin

Trả lời